DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH, HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Tên Dự án  : Dự án khu công nghiệp Yên Bình

Địa điểm công trình : Phổ Yên, Thái Nguyên

Tư vấn : Công ty cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng Việt Nam IDC

Chủ đầu tư  : Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình

Mô tả tóm tắt Dự án :Dự án Khu công nghiệp Yên Bình có quy mô 400ha. Được quy hoạch thành một khu công nghiệp sạch công nghệ cao đồng bộ về các hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các khu chức năng :

 - Khu nhà máy của Sam Sung

 - Khu các nhà máy vệ tinh của Sam Sung

 - Khu văn phòng điều hành

 - Khu nhà ở cho công nhân

 - Các khu chứ năng khác (Hạ tầng, cây xanh mặt nước cảnh quan)

Mô tả chi tiết các dịch vụ tư vấn đã thực hiện : 

 - Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho khu công nghiệp quy mô 400 ha.

 - Lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật

 - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp (giao thông, san nền, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, cây xanh cảnh quan, cây xanh đường phố).

Chia sẻ: