TRUNG TÂM DỊCH VỤ , NHÀ Ở CHUYÊN GIA, GIÁO VIÊN ,SINH VIÊN ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC NAM CAO -HÀ NAM

Tên Dự án :

Dự án trung tâm dịch vụ tổng hợp, khu nhà ở chuyên gia, cán bộ giao viên và sinh viên trong khu đô thị đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Địa điểm công trình : huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Tư vấn thiết kế Công ty cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng Việt Nam IDC

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Vạn Lợi

Mô tả tóm tắt Dự án:

Quy mô khoảng 1,03ha. Dự án trung tâm dịch vụ tổng hợp, khu nhà ở chuyên gia, cán bộ giao viên và sinh viên trong khu đô thị đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam gồm 2 khối nhà chính cao 5 tầng, khoảng 12.000m2 sàn. Được xây dựng đồng bộ với các chức năng chính: Dịch vụ tổng hợp, nhà ở chuyên gia, cán bộ giáo viên và sinh viên, hạ tầng kỹ thuật, sân vườn cảnh quan.

Mô tả chi tiết các dịch vụ tư vấn đã thực hiện:

  • Lập quy hoạch tổng mặt bằng
  • Thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư các hạng mục công trình
  • Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình

Cấp công trình(15/2013/NĐ-CP) : Cấp III 

Thời gian thực hiện : 04/2016

Tổng giá trị Hợp đồng dịch vụ tư vấn : 2.323.200.000 VND

Chia sẻ: