DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DI DÂN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIẾP NƯỚC, CẢI TẠO KHÔI PHỤC SÔNG TÍCH

Tên Dự án : Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ di dân dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích đoạn qua thị xã Sơn Tây (từ cầu Trắng đến cầu Ó)

Địa điểm công trình : Hà Nội

Tư vấn thiết kế : Công ty cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng Việt Nam IDC

Chủ đầu tư : Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây

Mô tả tóm tắt Dự án:

  • Xây dựng khu tái định cư, đồng bộ về quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Khớp nối và gắn kết với các dự án xung quanh nhằm nâng cao điều kiện, môi trường sống của người dân trong khu ở mới; Tạo lập quỹ nhà tái định cư, tạm cư giải phóng mặt bằng phục vụ di dân Dự án đầu tư Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ cầu Trắng  thị xã  Sơn Tây đến cầu Ó, huyện Phúc Thọ  thành phố Hà Nội.
  • Quy mô: 6,1ha
  • Giá trị xây lắp: 50 tỷ VND

Mô tả chi tiết các dịch vụ tư vấn đã thực hiện:

  • Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
  • Lập dự án đầu tư, lập hồ sơ thiết kế cơ sở công trình, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án

Cấp công trình Cấp III

Thời gian thực hiện : 09/2013

Tổng giá trị Hợp đồng dịch vụ tư vấn :

374,572,000 VND (QH / Planning)

167,000,000 VND (TKCS / Basic design)

 

 

Chia sẻ: