Lập Dự Án

Lập dự án

Lập dự án dân dụng, công nghiệp, hạ tầng và thủy lợi các giai đoạn từ khảo sát hiện trạng, lập quy hoạch chi tiết 1/500 lập dự án đầu tư, thiết kế hồ sơ bản vẽ thi công, giám sát thi công, quản lý dự án,....

 

Chia sẻ: