TP.HCM: Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất hàng loạt dự án

UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án

      <<<1>