IDC Vietnam tuyển dụng 2018

IDC Vietnam tuyển dụng nhân sự 2018 Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư giao thông cầu đường, cấp thoát nước, kỹ sư hệ thống điện


Tuyển Dụng kỹ sư Điện

IDC VIETNAM tuyển dụng Kỹ sư điện Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ  Tiền thưởng hàng năm 

      <<<1>